1 / 3
به مرکز فرهنگی و اجتماعی خانه مولانا خوش آمدید
2 / 3
3 / 3

مسیر روشنگری

پنجشنبه 6 ارديبهش
يكشنبه 2 ارديبهشت
جمعه 3 فروردين 1403

روزنه معرفت

مرکز فرهنگی و اجتماعی خانهِ مولانا برگزار کرد: «زنان افغانستان؛ در رؤیای آموزش، کار و آزادی، در برابر مرگ»
جمعه 3 فروردين 1403
مرکز ...

جولانگاه زن

ویدیو ها

پادکست روزنه معرفت

مصطفی ملکیان

موسس و رییس : مصور "شفق"

موسس و مدیر مسوول : کفایت الله "محمدی "

مسوول اجرایی : نور الرحمن عابد "کوهستانی "